Temel Spor Beceri Eğitimleri ve Çocuklara Kazanımları;    Çocuğun ailesi ve çevresine kendini ispatladığı, özgüven kazandığı, akranlarıyla olumlu ilişkiler kurduğu, kendisini ifade edebildiği ve birçok oyun ve yarışmalarda başarılı olabileceğini hissedebildiği başarıyı taktir edebilmeyi öğrendiği ve azimli olmanın ona birçok alanda başarı kazandırabileceğini öğrendiği   Spor Etkinlikleri; çocukların sosyal, bilişsel ve fiziksel gelişimleri çocuğun hareket etme ihtiyacının karşılanması, eğlenme, oyun oynama, sosyalleşme, statü elde etme becerilerinin kazanımı gibi birçok konuda gelişimi açısından oldukça önemlidir.   Temel Spor Beceri Eğitimleri; çocuklarda kuvvet, çabukluk, dayanıklılık, beceri, açısal hareketlilik, denge, yön bulma, ritim duygusu gibi bedensel özelliklerinin farkına varma gibi unsurların gelişmesine katkı sağlar.   Kalabalıklaşan şehir yaşamı, çocukların sokak oyun kültüründen uzaklaşmaları, yoğun trafik araçları, ebeveynlerin sosyal yaşama karşı duydukları kaygı ve makineleşme özellikle çocukların oyun alanları ve bedensel faaliyetlerinin azalmasına neden olmakta, birçok algısal motor yeteneğin gelişimini engelleyebilmektedir.   Özellikle gelişim çağındaki çocukların Hareket becerisi büyüme döneminde gelişmeyi etkileyen önemli bir etkendir.   Çocukların sportif başarıya giden yolda branşa özgü karmaşık gibi görünen önemli hareketleri refleksif ve kolayca yapabilmeleri yeteneğini göstermektedir. Bu durum aslında çocukların gelişim çağında doğru sportif eğitimi almaları ile bağlantılıdır.   Temel Spor Beceri Eğitimleri; Erken çocuklukta lokomotor ve nesne kontrol becerilerini kapsayan motor beceriler, branşlara özgü temel beceri kazanımları, daha sonraki çocukluk ve ergenlik döneminde ise sportif beceriye bağlı başarıyı önemli ölçüde katkı sağlar.   Temel Spor Beceri Eğitimleri; araştırıcı düşünmeyi geliştirir, problem çözme becerisi ve kavram gelişimini destekler, bilişsel fonksiyonlar aktive edilir. Temel hareketlerin gelişimi, küçük ve büyük kas motor gelişimi ve kas koordinasyonunu destekler, bedensel farkındalığı artırır, fiziksel adaptasyonu geliştirir…   Temel Spor Beceri Eğitimleri; çocukların gelişim alanlarına özellikle çocuğun gittikçe genişleyen sosyal çevreyle ilişkilerini yönlendirmede, sosyal becerilerini geliştirmede etki rol oynar. Birçok motor aktiviteleri destekler, hareket potansiyelini keşfetmeye ve bu potansiyeli geliştirmeye, bedenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlar.   Temel Spor beceri Eğitimlerinin Faydaları   Çocuklar, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal olarak çok yönlü bir gelişim göstermesine katkı sağlar, Çocuklar yaş gruplarına özgü her çalışmada belli becerileri kazanır, Sportif beceri gelişimlerine katkı sağlar, Başarabilme duygusu yaşamalarını sağlar, Grup içi iletişim becerisini geliştirir, Özgüven kazandırır, Takım olma duygusunu yaşar ve benimser, Empati kurma becerisinin gelişmesine katkı sağlar, Zorluklarla mücadele etme yetisi kazandırır, Araştırıcı düşünmeyi geliştirir, Problem çözme becerisini geliştirir, Temel hareket becerisini geliştirir, Küçük ve büyük kas motor gelişimi ve kas koordinasyonunu geliştirir, Bedensel farkındalığı artırır, Fiziksel adaptasyonu geliştirir, Çocuklarda hızlılık, güç, ataklık, dayanıklılık gibi fiziksel uygunluk unsurlarını ve koşma, atlama, sıçrama, zıplama gibi bazı motor becerileri geliştirir. Sosyal yeterlik becerilerini geliştirir, olumlu benlik gelişimini destekler, Çocuk diğer bireylerin haklarına ve özelliklerine saygı göstermeyi öğrenir Karşılaştığı zorluklar ve sorunlarla başa çıkma becerisini geliştirir İş birliği ve ekip çalışması gibi toplumsal yaşam becerileri gelişir   Davut GÜNGÖR      
gymster-subscribe-image
DG Akademik İştirakidir
"PATENTLİ" Yeni Nesil Eğitim Programı.. Çoklu Branş Eğitimleri