boxing
Niçin Temel Spor Beceri Eğitimleri

Çocuklarımızın Fiziksel ve Beceri Durumlarına Göre Doğru Branşlarda Olmaları Onların Eğitim Hayatlarında, Sosyal Yaşamlarında, İş Yaşamlarında ve Spor Yaşamlarında Başarılı Olmalarına Hatta Milli Takım Düzeyinde Sporcular Olmalarına Yol Açacaktır. En önemlisi Çocuklarımızın Öz Saygısını Kazanmasına Yol Açacaktır.

Hareket Eğitimi & Beceri Koordinasyon & Beceri ve Atletik Gelişim Çalışmaları Yanı Sıra Çoklu Bıranş Eğitimleri Yapılmaktadır. Eğitimlerde Çocukların Becerisine Uygun Branşlara Yönlendirme Yapılmaktadır. 

Hareket Eğitimi

Farklı Parkur Eğitimleri İle Çocuklarımızın Hareket Becerilerini Geliştiriyoruz

Çoklu Branş Eğitimleri

Çoklu Branş Eğitimleri İle Çocuklarımızın Bir Çok Branşa Özgü Gelişmelerini Sağlarken Yetenekleri Doğrultusunda Doğru Branşlara Yönlendiriyoruz

Empati Duygusu Gelişmiş Nesiller

Empati Duygusu Gelişmiş Nesiller Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz

Sosyal Nesiller Yetiştirmek İçin

Toplumda Kendisini İfade Edebilen Topluma Faydalı Bireyler Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz

Beceri Koordinasyon

Beceri ve Koordinasyon Çalışmaları İle Motor Becerilerini Geliştiriyoruz

Sağlıklı Nesiller Yetiştiriyoruz

Sporu Yaşam Biçimi Edinmiş, Sosyal ve Bilişsel alanda Gelişmiş Nesiller Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz

Öz Güveni Yüksek Nesiller

Başarabilme Duygusunu Yaşayan Azimli ve Öz Güveni Yüksek Çocuklar Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz

Eğitim, Spor, Sanat ve Teknolojik Nesiller

Eğitimde, Sporda, Sanatta ve Teknolojide Başarılı Olan Geleceği Aydınlatacak Nesiller Yetiştirmek İçin Çalışıyoruz

DGA
doğru temeller doğru seçilmiş eğitim ile atılır

Temel Spor Beceri Eğitimlerimizde çocuklarımızın kollektif motor becerilerinin gelişmesine yönelik bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Gelişim çağındaki çocuklar, fiziksel aktivitelerinin sınırlı olmasından dolayı basit becerilerde sorun yaşamaktadırlar. Bu beceriler hayattaki birçok karmaşık becerinin gelişmesi için önemli bir etkendir. Çocuklarımızla bu becerilerin tek tek ve özenle çalışmalarını yaparak temel spor beceri gelişimlerine katkı sağlayarak aslında ön benlik bilinci ve saygınlık kavramlarını öğrenmelerine ortam hazırlamış oluyoruz.

DGA
Temel Spor Beceri

Yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar

Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı amaçlar

Koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar

Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini amaçlar

Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif becerileri gelişir.

TEMEL HAREKET EĞİTİMİ NEDİR?

 • Kısaca hareketin keşfedilmesi ve üretilmesi olarak tanımlanabilir.
 • Daha genel ve spesifik spor becerileri oluşturmak için gerekli yapı taşlarıdır. Koordinasyonu zayıfsa karmaşık becerileri yapamaz
 • Temel becerilere hakim olmadan, çocuklar daha sonraki yaşamda daha karmaşık hareket kalıpları oluşturmak için birbirleriyle bağlantı kuramazlar.
 • Bu temel beceriler lokomotor, non-lokomotor ve manipülatiftir.

LOKOMOTOR BECERİLERİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR!!!

 • Lokomotor beceriler; bir noktadan bir noktaya gitmek için vücudun başvurduğu hareketlerdir.
 • Örneğin; çocuğun koşu tekniğinde bir bozukluk var ise sporcu olduğu zaman bu bozukluk nedeni ile performansın gelişimi daha yavaş hatta sakatlıklara neden olabilir
 • Büyük kas grupları kullanımı ve gelişimi sağlanır
 • Yürüme, koşma, atlama, sıçrama, sekme, tırmanma, kayma, sürünme v.b

NON-LOKOMOTOR BECERİLERİNİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR 

 • Non-lokomotor beceriler: bireyin bulunduğu zemin üzerinde dengesini yer çekimine karşı koruma yeteneğidir
 • Örneğin; burada alınan sağlam alt yapı sporcu olduğu zaman alınan temas veya denge gerektiren işlerde sporcunun dengede kalmasını sakatlanma riskinin düşmesine yardımcı olur
 • Büyük kas grupları kullanımı ve gelişimi sağlanır
 • Eğilme, bükülme, takla, sallanma, dönmek, simetri-asimetri vücut şekilleri v.b

MANİPÜLATİF BECERİLERİN GELİŞİMİNİ SAĞLAR

 • Manipülatif beceriler: bireyin, bir nesne ile ilişkisini gerektiren hareketlerdir.
 • Bu beceriler küçük kas becerilerinin gelişimini destekler
 • Atma, tutma, fırlatma, vurma, sürme v.b

HAREKET EĞİTİMİ NELERİ KAPSAR?

 • Yeterli hareket tepkileri kazandırmayı amaçlar
 • Çocuğun fiziksel çevresi içinde kendini ve bedenini kullanma kapasitesinin farkına varmasını sağlamayı amaçlar
 • Koordinatif ve motor becerilerini geliştirmeyi amaçlar
 • Kuvvet, dayanıklılık, koordinasyon ve esneklik gelişimini amaçlar
 • Lokomotor, non-lokomotor, manipülatif becerileri gelişir.
 • Postürün düzeltilmesi ve gelişmesine yardımcı olur.

ARTI KAZANIMLARI

Problem çözme, kendini ifade etme ve liderlik becerilerinin, dikkat ve konsantrasyonun, iş birliği, yardımlaşma ve dayanışma becerilerinin, yaratıcılığın, gruba ait olma ve sorumluluk duygusunun gelişmesine katkı sağlar.

VÜCUDUNU TANIMASINA YARDIMCI OLUR

 • Vücudun bölümlerini tanımasına yardımcı olur (kol, el, diz, bacak v.b)
 • Vücudun bölümlerinin ve tamamının yapabileceği hareketleri keşfeder
 • Vücut ağırlığın transferini öğrenir

ALAN FARKINDALIĞININ GELİŞMESİNE YARDIMCI OLUR

 • Kişisel ve genel alan kullanımı öğrenilir
 • Yön (yukarı-aşağı, öne-geriye, sağ-sol, saat yönü-tersi) ve seviye (düşük, orta, yüksek, derin) algısı gelişir
 • Uzamsal (geniş-dar, yakın-uzak) ve ebat (büyük küçük) algısı gelişir

EFORUN GELİŞMESİNDE YARDIMCI OLUR

 • Zamanlamayı ayarlamada yardımcı olur
 • Tempoyu ayarlamaya/yakalamaya yardımcı olur
 • Gücünü ayarlamayı/ gücünün kontrolünü sağlamasına yardımcı olur
 • Hareketlerinde akıcılık sağlar

VÜCUT, NESNE, GRUP VE EŞ İLE İLİŞKİLERİN GELİŞİMİNDE ROL ALIR

 • Vücut parçaları ile; dairesel, dar-geniş, salınarak, simetri-asimetri hareketlerinin nasıl yapıldığının öğrenilmesi
 • Nesne ile; üzerinden-altında, içinde-dışında, yakın-uzak, birlikte aracılığıyla gibi nasıl hareket edileceğinin öğrenilmesi
 • Eş-grup ile; yönetme-takip etme, beraber-karşılıklı, grupla-eş ile gibi hareketlerin yönetimi-yönlendiriminin nasıl olacağının öğrenilmesini sağlar.
 • ÇOKLU BRANŞ EĞİTİMLERİ ALAN ÇOCUKLAR YETENEĞİ VE BECERİSİ DOĞRULTUSUNDA BAŞARILI OLABİLECEKLERİ SPOR BRANŞLARINA YÖNLENDİRİLİR.

gymster-subscribe-image
DG Akademik İştirakidir
"PATENTLİ" Yeni Nesil Eğitim Programı.. Çoklu Branş Eğitimleri